top of page

Оферта

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Для цілей даного публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються в наступному значенні:

1.1.1. Договір - даний публічний договір купівлі-продажу, що вимагає продажу Товару на відстані поза межами Покупців за допомогою засобів дистанційного зв'язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин "LUX" розміщений на веб-сайті: luxswiss.shop

1.1.2. Товар - непродовольчі товари народного споживання (нижня білизна, домашній одяг, аксесуари та інші товари), що в умовах даного Договору пропонуються для продажу за допомогою засобів дистанційного зв'язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазинах "lux swiss".

1.1.3. Продавець - Інтернет-магазин "lux swiss" розміщений на веб-сайті: luxswiss.shop Місцезнаходження, контакти та режим роботи Продавця зазначені у розділі "Контакти" на веб-сайті: luxswiss.shop Інтернет-магазин "luxswiss.shop"

1.1.4. Покупець - будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.

1.1.5. Отримувач Товару - Будь-яка Дієздатна особа, що визначає закупівлю відповідно до замовлень товару та якості отримувача товару.

1.2. Для цілей даного Договору всі зазначені в P.1.1. даного Договору терміни необхідно використовувати у значенні, обумовленому в п.1.1. Даного договору, незалежно від використання цих термінів в одні або множині, Або інших граматичних формах, відмінках та / або конструкціях.

1.3. Усі інші, що окремо не визначені в даному Договорі, застосовуються в термінах і тлумачаться їх буквальною граматою, значенні виходячи з положення чинного законодавства України, звичай ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. У порядку та за умовами, встановленими, Продавець зобов’язується передати у власність Покупець, обраний ним Товар, а Покупець зобов’язаний прийняти та оплатити Товар у порядку та за умовами, встановленими даним Договором.

2.2. Право власності на Товар переходить до Покупки в момент вручення (передання) Товар і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та за умов, встановлених даним Договором.

3. ВИБІР ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в магазині "luxswiss.shop" наявний та рекомендований для продажу Товар, натискає кнопку "Додати у кошик" та самостійно заповнює і керує Продавцю Інтернет-форму "Оформлення замовлення" в якомусь, зокрема обов'язково вказує свій прізвище, ім'я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу нашої електронної пошти, вибраний спосіб вирішення, вибраний спосіб і бажане місце доставки Товару (за випадком, якщо охоче отримати Товар з доставкою) прізвище, ім'я та по- батькові отримувача Товару.

3.2. Після заповнення форми "Оформлення замовлення" Покупець обов'язково уважно ознайомиться з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (прийняття) цих умов у повному обсязі - натискає кнопку "Замовити" що свідчить фактом направлення Покупця відповідного Замовлення на обраний Товар.

3.3. Даний Договір підтвердження укладеним, пропозиція Продавця щодо даного Договору (оферта) повністю прийнята (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Замовити» на веб-сайті: luxswiss.shop Інтернет-магазину «Lux Swiss».

3.4. Натисканням на кнопку "Замовити" Покупець підтверджує свою повну та цілковиту згоду з усіма умовами цього Договору без виключення, включно з умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, зазначеними на веб-сайті: luxswiss.shop Інтернет-магазину "Lux Swiss" на дату укладання Покупцем даного Договору. 

3.5. Натисканням на кнопку "Замовити" Покупець підтверджує, що він є зручним та доступним для цього відповідно до вимог ч.2 ст.13 Закону України "Про захист прав споживачів" повідомлення Продавцем про: - повне найменування, ідентифікаційний код, ідентифікацію , режим роботи, адресу електронної пошти Продавця; - основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару; - вартість вибраного Покупця Товару включає всі податки та збори, а також вартість його доставки Покупку; - спосіб, порядок та умови оплати та доставки обраного Покупцем Товару; - гарантійні зобов'язання продавця та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом їх обраного покупного товару (за наявності); - гарантійний строк та строк служби обраного покупцем Товару, обов'язкові умови використання товару Та можливі наслідки в разі їх невиконання; - порядок прийняття претензій; - період прийняття (оферти) щодо укладання даного публічного договору; - порядок розірвання даного Договору; - інші умови на яких Товар пропонується до продажу.

3.6. Натисканням на кнопку "Замовити" Покупець підтверджує, що він у повному обсязі та відповідно до відповідності вимогам ст.15 Закону України "Про захист прав споживачів" одержав всю необхідну, доступну, достовірну та свою годинну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого та компетентного вибору цього Товару.

3.7. Натискання Покупцем на кнопку "Замовити" показало беззастережним та повним прийняттям Покупцем усіх умов даного Договору без виключення, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

3.8. У Випадках, передбачених чинним законодавством України або за бажанням покупця, даний договір Укладається у письмовій формі.

3.9.Строк обробки та оформлення Продавцем Покупця Замовлення на Товар становить до 2 (Двух) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупця в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору, форми такого Замовлення на Товар. У разі якщо зазначене Замовлення на Товар буде Покупцем у вихідний або святковий день, порядок обробки та оформлення цього Замовлення на Товар почнеться після першого вихідного або святкового робочого дня.

3.10.Протягом строку, встановленого п.3.9. присвоїти направленому Покупцем Замовленню на Товар порядновий; - налаштувати адресу електронної пошти, зазначену в цьому Покупці в цьому розділі Замовлення на Товар, автоматичне електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на Товар, у якому відображається: - порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем; - інформація про строку доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою).

3.11. У Випадку, якщо покупець у замовленні на товар обрав безготівковий спосіб оплати товару, до строку, встановленого п.3.9. даного Договору, Продавець такий зобов'язаний зробити на зазначеному Покупцем у Замовленні на Товар адресу електронної пошти рахунок на оплату замовленого Покупця Товару.

3.12. Покупець має право, який має право на це Продавця в односторонньому порядку відмовився від цього Договору протягом усього строку з моменту його укладання (акцепту Покупцем пропозицій Продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару.

3.13. У разі неможливості виконання договору через умови замовленого Товару Продавець повинен повернутись повідомити Покупця, але не пізніше трьох днів з моменту збереження згоди Покупка на укладення Договору та, у випадку, якщо Покупець вже сплачений за Товар, йому сплачують суму в повному обсязі. У разі всіх договірних відносин, що так чи інакше виникли між покупцями та продавцями з даного договору, приймаються припиненими в повному обсязі.

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

4.1. Покупець має право:

4.1.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору;

4.1.2. Відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного товару або товару, що не відповідає призначенню цього товару;

4.1.3. у разі виявлення встановленого гарантійного строку або недоліків придбання Товар вимагати від Продавця - або пропорційного зменшення ціни Товару, або пропорційного зменшення збитків Товару, або відшкодування витрат на відсутність недоліків Товару;

4.1.4. у разі встановлення встановленого гарантійного забезпечення істотних недоліків Товар, який виникли з вини Продавця - або розірвати даний Договір, або вимагати обміну (заміни) придбаного Товару на такий самий Товар належної якості чи інший аналогічний Товар, який пропонується до продажу в Інтернет-магазинах «люкс швейцарський»;

4.1.5. відмовитися від даного Договору in порядку та у випадку;

4.1.6. передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

4.1.7. ви зможете побачити в майбутньому;

4.1.8. забезпечує інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.2. Покупець зобов'язаний:

4.2.1. відповідно до повного обов'язку виконувати всі свої зобов'язання за даним Договором;

4.2.2. перед укладанням даного Договору уважно визнається з його змістом та умовами, а також це спосіб із вартістю, що пропонується до продажу в Інтернет-магазинах «x swiss» та порядком її;

4.2.3. перед укладанням даного Договору уважно використовувати сторінку із вартістю та способами доставки Товару на «Доставка» на веб-сайті: luxwiss.shop-магазину «Інтернет-магазин lux swiss»

4.2.4. в порядку та на умовах;

4.2.5. у порядку в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, оплатити вартість замовленого Товару;

4.2.6. тендер гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж (передання) Товару;

4.2.7. мають інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.3. Продавець має право:

4.3.1. проводити розпродажі та пропонувати акціонерні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання товару на більш вигідних умовах, ніж зазвичай;

4.3.2. забезпечує інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.4. Продавець зв'язується:

4.4.1. відповідно до повного обов'язку виконувати всі свої зобов'язання за даним Договором;

4.4.2. надати Покупку повну та додаткову інформацію про Товар та його вартість через розміщення цієї інформації на веб-сайті: luxswiss.shop Інтернет-магазину "Lux Swiss";

4.4.3. надати Покупку повну та довідку про вартість та способи доставки Товару розмістили цю інформацію на сторінці «Доставка» на веб-сайті: luxswiss.shop Інтернет-магазину «Lux Swiss»

4.4.4. у строки в порядку та в умовах, встановлених даним Договором, зазначеним доставку замовленого Товару до місць Покупця і способом вибраного Покупця відповідно до Замовлення на такий Товар;

4.4.5. у строки в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпеченням або Відповідальністю Покупку Товару замовного Покупця, який та комплектного Товару у належній упаковці;

4.4.6. на вимогу Покупка пропонує обмін (замін) придбаного ним Товар неналежної якості на такий самий Товар належної якості або інший аналогічний Товар з числа товарів, наявних у продажу на веб-сайті luxswiss.shop Інтернет-магазину "Lux Swiss";

4.4.7. у разі розірвання чи відмови Покупка від даного Договору повернути йому гроші, сплачені за Товар у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним договором;

4.4.8. мають інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

 

5. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазинах "Lux Swiss", здійснюється на веб-сайті: luxswiss.shop Інтернет-магазину "Lux Swiss" (невід'ємна частина даного Договору) і встановлюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.2. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазинах "Lux Swiss" включає в себе всі податки, збірки та будь-які інші, у тому числі додаткові, обов'язкові платежі.

5.3. Продавець має право на продаж сезонні або будь-які інші види розпродажів Товар, що пропонується в Інтернет-магазинах "Lux Swiss" (далі - Розпродаж). При цьому Продавець на веб-сайті atlantic-underwear.in.ua Інтернет-магазину "Lux Swiss" обов'язково додатково позначає наступну інформацію (невід'ємна частина даного Договору):

- які саме групи Товарів виставляються на Розпродаж;

- розпродаж із зазначеними датами початку та закінченням розпродажу;

- звичайну вартість Товарів, що виставлені на Розпродаж, і їх вартість на період проведення Розпродажу.

5.4. Продавець має право на закупівлю придбати продавати декілька товарів чи їх поєднання, а також замовляти купівлю у разі придбання конкретного конкретного Продавцем Товар придбати інший спеціальний Продавцем Товар за зниженою вартістю (далі - Акційні пропозиції). При цьому Продавець на веб-сайті: luxswiss.shop Інтернет-магазину "Lux Swiss" обов'язково додатково позначає наступну інформацію (невід'ємна частина даного Договору):

- зміст та вартість Акційної пропозиції, а у випадку пропонування придбання у Товарів чи їх розміщення за однією ціною - вартість таких товарів кожного окремо;

- умови прийняття Акційної пропозиції, будь-коли її ухвалення, а також обмеження щодо її прийняття, включаючи врахування бажаних для придбання в таких умовах товарів.

5.5. Вартість Товару, замовленого Покупцем, дорівнює для цього Покупця вартість цього Товару, зазначеного на веб-сайті: luxswiss.shop Інтернет-магазину «Lux Swiss» на дату укладення цим Покупцем даного Договору (акцепту цим Покупцем оферт Продавця) за зменшенням вартості цього Товару Внаслідок запроваджених продавцем акціонних пропозицій та / або розпродажу (у разі їх проведення на момент укладання покупцем даного договору).

5.6. З моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупок пропозицій Продавця) Продавець не має жодних правових ознак та будь-яким іншим чином розглядати для цього Покупку замовленого товару, а також вартість його доставки.

5.7. Шляхом заповнення форми "Оформити замовлення" Покупець на власний розсуд обирає один із зазначених у розділі "Оплата" на веб-сайті: luxswiss.shop Інтернет-магазину "Люкс" (невід'ємна частина даного Договору) способів оплатити вартість замовленого ним Товару.

5.8. Невиконання Покупцем своїх зобов'язань щодо виконання замовленого ним Товару відзначається взаємодоговором від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком є в повному обсязі всіх обов'язкових Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо даного Договору.

6. ДОСТАВКА ТА ВРУЧЕННЯ (ПЕРЕДАННЯ)ТОВАРУ

6.1. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов'язується вказати в строкі, зазначеному відповідно до автоматичного електронного повідомлення про обробку Замовлення Купівлі на Товар, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (Тридцяти) календарних днів з дати укладення Покупцем даного Договору (акцепту Покупця пропозиції Продавця) доставити Покупку або Отримувачу Товару та передати замовлень Товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем відповідно до Замовлення на Товар.

6.2. Доставка Товару товару Продавцем у спосіб та до місця, визначеного Покупцем у відповідному Занмов Занмов.

6.3. Отримувачем Товар замовленого Покупця є Покупець або Отримувач Товару.

6.4. Доставка Товару, вартість якого на дату укладення Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем пропозицій Продавця) дорівнює або перевищує 70 (сімдесят) євро, центів євро 00, вимагають за Продавця.

6.5. Інформація щодо вартості та можливих способів доставки Товару (невід'ємна частина даного Договору) міститься на сторінці «Доставка» на веб-сайті: luxswiss.shop магазину "Lux Swiss"

6.6. Доставка замовленого Покупцем Товар замовленого Продавцем послугами служби доставки  в залежності від визначеного Покупця відповідно до Замовлення на Товар перевізника, місця і способи доставки

6.7. Доставка та внесення (передання) замовленого Товару засобами служби доставки за даним Договором відповідно до умов доставки вантажів, встановлених перевізником.

6.8. Товар вручається (передається) Покупцю або Отримувачу Товар в упакованому вигляді.

6.9. Вручення (передання) замовленого Токупцю або Відримувачу

- оплатити Покупцем відсоток вартості такого Товару в порядку та в умовах, встановлених даним Договором;

- пред'явлення Покупцем або Отримувачем Товару документу, що посвідчує його особу;

6.10. У випадку, якщо замовлений Товар не відповідає призначеному Покупцем Замовленню на цей Товар або Товар є неякісним, некомплектним чи має недоліки, Покупець має право на власний вибор:

- або відмовитися від даного Договору;

- або вимагати обміну (заміни) цього Товару на такий самий Товар відповідної якості відповідно до призначеного Покупця Замовлення на Товар або інший аналогічний Товар, з числа наявних у продажу в Інтернет-магазинах "Lux Swiss".

6.11. Підпис покупця або отримувача товару на інший примірник бланка замовлення на товар беззастережним підтвердженням наступних фактів:

- отримання замовленого Товару Покупцем;

- відповідність замовленого Товару направленому Покупцем Замовлення на цей Товар;

- практично у Покупці претензії щодо якості та комплектності замовленого Товару.

6.12. Ризик випадкового знищення, втрата або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту вручення (передання) цього Товару Покупку або Відбирача Товару.

6.13. Даний Договір замовлень виконується в момент виконання (передання) Покупку або Отримувачу Товару Покупця комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає призначеному Покупцю Замовлення на цей Товар.

7. якість товару, гарантійні зобов'язання, порядок здійснення та задоволення претензій покупця

7.1. Продавець зобов’язується передати замовлений товар належної якості, додатковий для використання з цією метою, з якою це товар зазвичай використовується.

7.2. Якість Товару має відповідати вимогам, встановленим для цих видів товарів у відповідних нормативно-правових актах і нормативних документах.

7.3. Продавець забезпечує належне використання Покупним нормативним документом Товару в рамках гарантійного договору, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами та Гарантійними зобов’язаннями (невідповідністю даному Договору), що міститься на сторінці «ПОВЕРНЕННЯ» на веб-сайті: atlantic-uwear. in.ua Інтернет-магазину «Атлантик».

7.4. У разі виявлення встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару Покупець має праватимати:

- пропорційного зменшення ціни Товару;

- безоплатного недоліків Товару;

- відшкодування витрат на недоліків Товару;

- заміна Товару;

7.5. Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що недоліки Товару виникли порушення Покупцем правил використання Товаром або умовами його зберігання.

8. ОБМІН ТА ЗАМІНА ТОВАРУ

8.1. Покупець має право протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів для отримання замовленого Товару належної якості (не рахуючи дня отримання Товару) обміняти цей Товар на інший аналогічний Товар у Продавці, якщо отриманий Товар не задовольнив Покупка за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром чи може з інших причин, або Товар не може бути використаний Покупцем за призначенням.

8.2. Обмін Товару належної якості людини, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики.

8.3. Перелік Товарів, що не підлягають обміну та поверненню з підстави, зазначених у п.8.1. даного Договору, затверджується Кабінетом Міністрів України (zakon4.rada.gov.ua/laws/show/172-94-п).

8.4. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товар із істотними недоліками магазину вимагає Продавцем за допомогою зв'язку з адміністратором із контактними номерами, зазначеними у розділах "КОНТАКТИ" на веб-сайті: luxswiss.shop Інтернет-магазин "Lux Swiss" .

8.5. Вимоги Покупка про Товару належної якості, а також вимоги Покупка про обмін (заміну) Товар із істотними недоліками, за у Продавця Товару, необхідного для здійснення обміну чи заміни, підлягають задоволенню Продавцем, але в будь-якому випадку не пізніше 14 ( Чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання від Покупця зазначеної в п.8.4. даного Договору заяву.

8.6. Якщо на момент звернення Покупця до Продавця вимагають вимоги про обмін Товару належної якості на інший аналогічний Товар необхідного Покупку для обміну Товар не з'явиться в продажу в Інтернет-магазинах "Lux Swiss" Покупець має право:

- або обміняти придбаний Товар на будь-який інший Товар з Товарів, наявних у продажу в Інтернет-магазинах "Lux Swiss" із відповідним перерахуванням вартості Товару відповідно до чинного законодавства України;

- або розірвати даний Договір у порядку, встановленому Розділом 9 даного Договору.

- Або оцінити обмін отриманого товару на іншому першому надходженні в інтернет-магазині «Lux Swiss». При цьому Продавець зобов'язується в день надходження такого Товару в продаж повідомляє про це Покпц.

8.7. Повернення Покупцем Товару належної якості, а також повернення Покупцем Товару з істотними недоліками у зв'язку із обміном або заміною Товару підлягають у порядку, встановленому таким чином Розділом 10.

9. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Покупець має право діяти даний Договір 5 (п'яти) робочих днів для отримання замовленого Товару, а також в інших випадках, передбачених цими даними Договором та нормами чинного законодавства України в умовах встановленого порядку, встановленого в п.9.2. даного Договору.

9.2. Повідомлення розірвання даного Договору заявки Покупка про повернення коштів, сплачених за Товар, направлена Продавцю в порядку, встановленому пропозицію п.11.1. даного Договору.

9.3. Даний договір розірваний з моменту отримання заявки про повернення коштів, сплачених за товар.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. За порушенням договорів зобов'язаний продавець нести відповідальність згідно з районним зак.

10.2. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань (якщо таке невиконання стало наслідком дії непереборної силифорс-мажор).

10.3. Для цілей даного Договору під їх обставинами непереборної сили розуміються назовні та надзвичайні події, які не існували на момент укладання даного Договору та виникли незалежно від волі Продавця, за умови, що Продавець не міг передбачити настання таких випадків чи перешкоджати виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати.

10.4. Обставини непереборної сили визнаються, в тому числі, але не обмежуються: землетруси, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіації чи будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, воєнні дії, повстання, масові заворушення, революції, страйки, терористичні акти, Соціальні конфлікти, Рішення Органів Державного Влади Та органи місцевого самоврядування, блокади, Ембарго, міжнародні санкції тощо.

10.5. У випадку втрати можливості виконувати свої зобов'язання за умовами Договору і дії, що не відбуваються протягом тривалого періоду часу, Продавець зобов'язаний інформувати про виникнення, вид, можливий під час, перешкоджають належному виконанню зобов'язань за даним виконанням, у строкі 5 (П'яти) робочих днів з дня настання таких днів.

10.6. Усі спори та розбіжності, що проводяться між Покупцями та Продавцем у зв’язку з їх виконанням та виконанням своїх зобов’язань за даним Договором, вирішуються шляхом переговорів.

10.7. У випадку недогнення домовленостей з приводу предмета спору шляхом проведення переговорів, усіх спорів та розбіжностей Покупцем та продавцем щодо здійснення їхніх прав та виконання їхніх зобов’язань за даним договором узгоджуються в порядку, встановленому між чинним законодавством України.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Даний Договір є публічним електронним договором (офертою) роздрібної купівлі-продажу Товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин "Lux Swiss".

11.2. Відгуки або зміни умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного договору, так само як і зміни умов даного публічного договору може бути здійснена Продавцем у будь-який момент.

11.3. Відгуки або зміни умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного договору, так само як і зміни умов даного публічного договору, не можуть бути підставою для:

- будь-якого перегляду або зміни умов чи договорів, що вже були укладені продавцем із зборами на умовах даного публічного договору;

- відмова продавця від взятих на себе зобов'язаний за договорами, що вже були укладені із покупцями в умовах даного публічного договору.

11.4. Умови пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного договору, так само як і умови даного публічного договору, є однаковими для всіх купців.

11.5. Пропозиція (оферта) Продавця щодо укладення даного публічного Договору прийнято Покупцем у повному обсязі з моменту укладання Покупцем даного публічного Договору в порядку, встановленому п.3.3. даного Договору.

11.6. Укладання даного публічного договору (прийняття покупок пропозицій Продавця) показало беззастережне та повне прийняття Покупцем усіх умов даного публічного договору без виключення, що є одним з основних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

11.7. Підтвердженням факту укладання даного публічного Договору є зазначене в п.3.11. даного публічного Договору надіслане Продавцем Покупцю автоматичне електронне повідомлення про обробку налав Занов Занов.

11.8.Повна інформація про Товар, який пропонується до продажу в Інтернет-магазинах «Lux Swiss» на умовах даного публічного Договору, а також інформація, зазначена в п.3.5. даного Договору, міститься на веб-сайті: luxswiss.shop Інтернет-магазину «Lux Swiss».

11.9. Повідомляючи даний публічний Договір Покупець дає цілковиту та безстрокову угоду на отримання від Продавця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо інформаційних повідомлень про новини Інтернет-магазину «Lux Swiss», а також про Акційні пропозиції та Розпродажі товарів, що пропонуються продавцем в Інтернет-магазині «Lux Swiss». При цьому Покупець має право в будь-який час відмовитися від зазначених інформаційних запитів шляхом заповнення електронних форм про відмову від отримання інформаційних повідомлень Продавця на сторінці веб-сайту «Підписки»: luxswiss.shop Інтернет-магазину «Lux Swiss».

11.10. Заповнюючи форму «Оформити Заповнення» Та / Або проходячі процедури реєстрації / авторизації на веб-сайті: luxswiss.Магазин інтернет-магазину «Lux Swiss». Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на:

- внесення Продавцем (володілець та розпорядник бази персональних даних) у базу персональних даних "Покупці" надання Покупцем, в тому числі відомостей, що відповідають чинному законодавству України персональними даними;

- Розповсюдження Продавцем інформації про Покупку, включно з інформацією, відповідно до чинного законодавства України дані персональними даними, прийнятними особами, в тому числі залученими Продавцем кур'єром та службою доставки, використання в цілях, передбачених п.13.14. даного Договору;

- Розповсюдження Продавцем інформації про Покупку, включно з інформацією, відповідно до чинного законодавства України персональними даними, у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

11.11. Заповнюючи форму "Оформити замовлення" та/або проходячі процедури реєстрації на веб-сайті: luxswiss.shop Інтерне ". Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову угоду на обробку та використання Продавцем інформації про Покупку, у тому числі інформації, відповідно до чинного законодавства України персональними даними, використання в наступних цілях:

- за назвою місця в розділі «Lux Swiss»;

- за назвою слова «Lux Swiss»;

- в маркетингових цілях, а саме: Покупка за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо про новини-магазину "Люкс" Акційні пропозиції та Розпродажі Товарів, Інтернет-доповіді, що відгукуються Продавцем в Інтернет-магазинах "Luxwiss" здійснюють аналіз ринку споживання товарів , визначення кола потенційних покупців, визначення потрібних покупців у товарах, які пропонуються до;

- з використанням сумлінного виконання продавцем своїх договірних зобов'язань перед покупцем, що включає в себе обов'язок щодо доставки товару;

- з виконанням вимог чинного законодавства України, в тому числі законодавства про захист прав спожив.

11.12. З усіх питань, що не знайшли свого відображення в даному публічному договорі, сторони керуються нормами чинного законодавства України.

bottom of page